3.47 Ai sắp đặt các bài đọc? Tôi có được phép ngủ trong lúc linh mục giảng không?

 3.47 Ai sắp đặt các bài đọc? Tôi có được phép ngủ trong lúc linh mục giảng không?

Các bài đọc trong Thánh lễ được rút từ sách Tin Mừng và các sách khác trong Kinh thánh. Thánh Kinh chứa đựng Lời Chúa và thường dễ hiểu. Nhưng đôi khi không dễ hiểu vì được viết cách bóng bẩy hay trong một bối cảnh lịch sử cụ thể. Xa hơn, chúng ta không bao giờ có thể hiểu Thiên Chúa cách trọn vẹn vì Ngài luôn luôn vĩ đại hơn khái niệm của chúng ta về Ngài (xem 1.9).
Tuy vậy, Lời Chúa vẫn có nhiều điều để nói với bạn và có một số cách để hiểu Kinh Thánh tốt hơn (xem 1.10).

# Các bài đọc
Các ngày lễ trong tuần có hai bài đọc rút từ Kinh Thánh, và Chúa Nhật và lễ trọng có ba bài đọc. Thường các bài đọc này soi sáng cho nhau (xem trong khung). Bài đọc một và hai rút từ Cựu Ước hay Tân Ước. Thường bài đọc hai trích từ các thư của Thánh Phaolô. Thánh vịnh giữa hai bài đọc được xem là lời cầu nguyện đáp lại bài đọc. Trong mỗi Thánh lễ, một bản văn từ một trong bốn sách Tin Mừng được đọc, trước đó là Halleluia (xem 3.45).

# Các chu kỳ
Hội Thánh đã sắp xếp một chu trình cho các bài đọc khác nhau trong Thánh lễ ngày trong tuần đa dạng
bao nhiêu có thể, để các bản văn khác nhau được nghe đọc. Toàn bộ Kinh Thánh là Lời của Chúa và vì vậy hoàn toàn xứng đáng được đọc lên. Chu kỳ ba năm đã được thành lập cho các bài Tin Mừng đọc vào Chúa Nhật. Trong năm A, chúng ta đặc biệt đọc các bản văn từ Tin Mừng Thánh Matthêu, trong năm B và C, chúng ta lần lượt đọc từ Tin Mừng Thánh Maccô và Luca. Trong Tam Nhật Vượt Qua và mùa Phục Sinh, Tin Mừng Thánh Gioan được đọc, cũng như vào Lễ ban sáng Giáng Sinh. Cho ngày lễ trong tuần, một chu kỳ hai năm của các bài đọc được thành lập cho năm chẵn và năm lẻ.

# Tầm quan trọng của bài giảng
Lời Chúa chúng ta nghe trong các bài đọc được giải thích và mở rộng trong bài giảng, và liên hệ với đời
sống hàng ngày của chúng ta. Bài giảng có thể giúp ta hiểu Kinh Thánh tốt hơn. Nhưng cha xứ của bạn
có thể không quảng diễn rộng như Thánh Phaolô, ngài đã giảng một bài dài đến nỗi một cậu bé ngủ
gật và té ra ngoài cửa sổ. Sau khi Thánh Phaolô làm cho đứa bé sống lại, ngài vẫn tiếp tục bài giảng (xem Cv 20, 7-12).
Có người nói họ không muốn đi lễ vì họ không thích bài giảng. Đó là lý do tệ hại để ở nhà. Bài
giảng chỉ là một phần của Thánh lễ. Có thể bài giảng lần này đánh động bạn hơn lần khác nhưng
dù gì bạn vẫn có thể nhận Chúa Giêsu trong Lời Chúa và lúc rước lễ và có thể đón nhận ân sủng
giúp bạn trong hành trình đức tin.

Kinh Thánh tự giải thích cho nhau
Một ví dụ về Kinh Thánh tự soi sáng lẫn nhau là các bài đọc trong lễ Suy Tôn Thánh Giá được tổ chức hàng năm vào 14/9. Bài đọc thứ nhất nói về việc dân Israen than trách trong sa mạc và bị rắn độc cắn. Để chữa cho dân, Thiên Chúa nói ông Môsê giương con rắn đồng lên. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được cứu (xem Ds 21, 4-9). Nếu lễ này rơi vào Chúa Nhật thì sẽ đọc bài đọc thứ hai trong đó Thánh Phaolô nói về việc Thiên Chúa đã giương cao Đức Giêsu để cứu chuộc chúng ta (xem Pl 2, 6-11).
Trong bài Tin Mừng chúng ta nghe Đức Giêsu cũng nói về chính Ngài như vậy: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 14-16). Đức Giêsu đã được giương cao trên thánh giá và đã chết vì yêu ta. Đức Giêsu được giương lên trước chúng ta như con rắn đồng. Tuy nhiên, những ai nhìn lên con rắn đồng và đã được cứu vẫn phải chết một ngày nào đó. Chúng ta nhìn lên Đức Giêsu trong đức tin chắc chắn sẽ sống với Ngài
mãi mãi (xem 1.26)

Đọc thêm:
Các bài đọc và bài giảng: GLHTCG 1346-1349, 1408; TYGLHTCG 277; YOUCAT 213-214

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *