Bồi dưỡng đức tin

Follow Us

16-04 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu 1
13-04 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu 2
15-04 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu 3
14-04 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu 4
12-04 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu 5
Đăng ký nhận E-ticket chương trình “Hòa Mạng Cùng Carlo” – (10-10-2020) 1
Cuộc thi: Cùng Carlo bắt trọn khoảnh khắc 2
Sách nói Tông Huấn Đức Kitô Sống (Christus Vivit) 3
Giới thiệu học bổng KAAD năm 2019 4
Khai giảng khóa Linh Hoạt Viên Nâng Cao NC10/2020 5
Các Workshop Đại hội giới trẻ Mùa chay 2021 1
07-12 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu 2
12-03 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu 3
Sống đạo thời kỷ nguyên số 4
16-04 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu 5

Đa phương tiện

sách nói tông huấn đức kitô sống christus vivit
Media Sách nói

Sách nói Tông Huấn Đức Kitô Sống (Christus Vivit)

“Chúa Kitô Vẫn Sống! Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và Ngài đã mang sức trẻ vào thế giới một cách tuyệt vời”. Đây là những lời mở