Ở nhà chống dịch

 Ở nhà chống dịch

Những việc cần làm ngay để ngăn chặn virus xâm nhập khi biết mình đã tiếp xúc với F0, F1,…

Nguồn: Internet

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *