22-07 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu

 22-07 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Chúa, xin Ngài là khởi đầu và kết thúc, là điểm xuất phát và đích đến của con, để chẳng có gì nơi con lại xa cách Chúa. “Đức Giê-su nói với bà: ‘Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?'” (Ga 20,15). “Tình yêu là một năng lực xã hội có khả năng tạo ra những con đường mới để đương đầu với các vấn đề của thế giới và đổi mới sâu sắc các cơ quan, tổ chức xã hội và luật pháp từ trong ra ngoài” (ĐTC Phanxicô). Cũng giống như Mary Magdalena, chúng ta nên cởi mở để gặp gỡ Chúa Giêsu trong mọi người. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, may you be my beginning and end, my start and my finish, so that nothing in me is far from You. “Jesus said to her, ‘Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?'” (Jn. 20:15). “Love is a societal force capable of forging new paths to confront the world’s problems and profoundly renew structures, social organizations, and legislation from the inside out” (Pope Francis). Just like Mary Magdalene, we should be open to encountering Jesus in everyone. Our Father…

— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con tạm dừng công việc trong ngày để nghỉ ngơi. “Chúng ta cần rèn luyện khả năng lắng nghe, không chỉ đơn thuần là nghe. Đầu tiên, trong giao tiếp với người khác, hãy mở cửa trái tim để mọi người có thể đến gần nhau hơn. Nếu không có điều này, không thể tồn tại một cuộc gặp gỡ tâm linh thực sự. Lắng nghe giúp chúng ta hiểu được lẽ phải của hành động và lời nói, kéo chúng ta ra khỏi trạng thái thụ động của một khán giả đơn thuần” (ĐTC Phanxicô). Yêu là phải lắng nghe bằng trái tim và tất cả các giác quan của bạn. Bạn đã lắng nghe như thế nào? “Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng của một đôi tai biết lắng nghe với lòng thấu cảm sâu xa.”

WITH JESUS DURING A DAY
I take a break in my day. “We need to exercise the ability to listen, which is more than just hearing. First, in communication with others, it is the heart’s ability to draw nearer. Without this, a true spiritual encounter cannot exist. Listening helps us to understand the right actions and words that uproot us from the calm state of being a mere spectator” (Pope Francis). To love is to listen with your heart and all your senses. How have I been listening? “Lord, give me the grace of an attentive ear and an empatheic capacity to listen.”

— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi một ngày sống sắp kết thúc, con chiêm ngắm lại từng khuôn mặt con gặp hôm nay. Cuộc gặp gỡ nào đã mang lại cho con niềm vui? Và cuộc gặp gỡ nào làm con chán nản? Con có nghĩ rằng con cần phải xin ai đó tha thứ cho mình không? Con đã có bất kỳ thái độ vị tha nào chưa, hay con lại có xu hướng ôm mối hận thù? Được bước đi với tha nhân là một món quà từ Chúa. Con biết ơn những người con gặp trong cuộc sống của mình. Con xin Chúa tha thứ, nếu con gây ra bất kỳ sự chia rẽ nào. Con cũng cầu xin ân điển của Chúa cho ngày mới sắp đến, để xây dựng sự đoàn kết và biết lưu tâm đến các mối quan hệ hiện có của con. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT
As your day draws to a close, think back to the faces of those you encountered today. Which encounters brought you joy? Which ones didn’t? Do you think that you need to ask anyone for forgiveness? Did you have any attitude of forgiveness, or are you more inclined to hold grudges? To walk with others is a gift from God. Be thankful for the people in your life. If you need to ask for forgiveness for any division, do it now. For tomorrow, ask for the grace to build bonds and care for your existing relationships. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://www.facebook.com/tgpsaigon/

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *