Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu – Ngày 27-7

 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu – Ngày 27-7

Cùng Chúa Giêsu Buổi sáng

Con tạ ơn Cha vì ngày mới lại đến, chúng con được mời gọi xây dựng Vương quốc của hòa bình và hy vọng. Đời sống thiêng liêng cần học hỏi chậm rãi và kiên trì, với những khoảnh khắc của cầu nguyện và thinh lặng, và kết quả thường không mang đến trái ngọt ngay lập tức. Nhưng qua quá trình đào luyện, trái tim được gọt dũa và dần xây nên căn nhà tạm cho Thánh Thần Chúa ngự đến. Hôm nay con hiệp cùng ĐGH, xin dâng lên Cha lời cầu nguyện cho các gia đình. 

Lạy Cha chúng con…

Cùng Chúa Giê-su Trong Ngày

Xin cho những hoạt động ngày qua ngày của con sẽ rèn đúc con các đức tính nhân bản, can đảm, hy vọng, tín thác, công bình và từ ái.

 Can đảm để tiến bước về phía trước cùng những dự định dù cho còn nhiều thử thách. 

Hy vọng để vun trồng lạc quan và làm mọi điều cần thiết để đạt được mục tiêu. 

Tín thác để hoàn thành các việc cần thiết, tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp đỡ và Người sẽ ra tay vào đúng thời điểm. 

Công bình để kiên định trong lời nói và việc làm, để không gây tổn thương bất kì ai.

Từ ái để quảng đại và cởi mở với mọi người, cũng như những điều ngỡ ngàng họ gặp trên con đường tiến bước.

Cùng Chúa Giêsu Buổi Tối

Con khép lại ngày sống trong sự thinh lặng, và dâng lời cảm tạ Chúa về những điều con được cảm nghiệm hôm nay. Con nghĩ lại một ngày và tất cả những việc con đã làm. Trong mọi hoạt động con có cảm thấy bình an không? Hay có lúc nào con đánh mất đi sự bình an? Những việc làm nào đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con? Có điều gì khiến con nói ra lời xin lỗi? Ngày mai con quyết tâm sống gần gũi với Chúa Giêsu hơn. 

Kính mừng Maria…