Phong cách lãnh đạo – DISC

 Phong cách lãnh đạo – DISC
Lúc 18h30 thứ sáu ngày 23/10/2020.
Buổi học “ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO – DISC “.
Giảng viên : Cha Gioan Lê Quang Việt chia sẻ.
Được sự gợi ý của Cha Gioan Lê Quang Việt
( Cha đặc trách Giới Trẻ TGP Sài Gòn ).
Và hôm nay lớp bầu Ban Cán Sự lớp mới ( Xem tấm hình chụp 3 bạn ).
1/ Lớp trưởng : Anh Vincent Huỳnh Kim Tin ( Bạn đứng giữa ).
2/ Lớp phó : Chị Maria Hoàng Khánh Băng ( Bạn bên phải ).
3/ Thư ký & Thủ quỹ : Chị Têrêsa Đặng Hoàng Tố Uyên ( Bạn bên trái, áo đen ).
Chúc Ban Cán Sự lớp
cùng tất cả thành viên lớp mình
Đoàn Kết, Yêu Thương & Nâng Đỡ giúp nhau trong suốt khoá học.
Alexis : Lê Cao Đình.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.