Form đăng ký tham dự Event 05/2018

 Form đăng ký tham dự Event 05/2018

“Giáo Hội luôn muốn lắng nghe tiếng nói của các bạn” – Pope Francis

Thân mời các bạn tham gia chương trình hội thảo, giao lưu chia sẻ giữa các bạn trẻ để cùng nhau khám phá “tôi là ai”, để lắng nghe tiếng Chúa nói với mỗi người và đáp trả lời mời gọi đó…

Chương trình sẽ được hướng dẫn bởi các chuyên gia và các vị hữu trách trong Giáo Hội.

Hãy giới thiệu chương trình cho bạn bè và nhanh tay đăng ký tham dự sớm vì số lượng có hạn bạn nhé!

(Khi đăng ký, vui lòng cung cấp thông tin chính xác để BTC gửi mail xác nhận và thông báo chương trình chi tiết đến cho tham dự viên)