Đức ái bắt đầu từ đâu

 Đức ái bắt đầu từ đâu
Mẹ Têrêsa nói về các gia đình.
“Đức ái bắt đầu từ đâu ? Thưa, từ chính gia đình mình, từ chính mái nhà mình.
Đức ái bắt đầu như thế nào? Thưa, bằng việc cùng nhau cầu nguyện.
Gia đình nào cùng nhau cầu nguyện thì gắn bó với nhau. Gắn bó với nhau thì sẽ yêu thương nhau vì Thiên Chúa yêu thương từng người trong nhà ấy.
Thế giới ngày nay tràn ngập khổ đau vì thiếu việc cầu nguyện và sự hiệp nhất trong gia đình. Vậy, hôm nay khi sum họp bên nhau, chúng ta hãy quyết tâm đưa việc cầu nguyện vào gia đình mình. Hãy quyết tâm dạy cho con em mình cầu nguyện và cùng cầu nguyện với chúng. Và rồi ta sẽ thấy niềm vui, tình yêu thương và sự bình an đến trong tâm hồn mình.
Bởi lẽ, hoa trái của việc cầu nguyện là đức tin được vững mạnh hơn. Hoa trái của đức tin là đức ái. Hoa trái của đức ái là phục vụ. Và hoa trái của phục vụ là bình an. Những công cuộc do đức ái là những công cuộc đem lại bình an.
Chính vì thế, chúng ta hãy đem tình yêu thương trìu mến của Thiên Chúa vào trong gia đình mình.”

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *