Đại hội Giới trẻ mùa chay 2020 – Câu trả lời từ cha Đặc trách Giới trẻ

Mọi người ơi, gần đến ngày hẹn hò hằng năm của chúng ta rồi, mọi người nhớ chứ?Nhiều bạn hỏi Ad năm nay sẽ thế nào, hãy cùng nghe gợi ý và câu trả lời từ cha đặc trách Giới trẻ TGP Sài Gòn nhé!

Posted by Đại Hội Giới Trẻ TGP Sài Gòn on Wednesday, April 1, 2020