4.10 Tại sao có một số Kitô hữu sống giả hình?

 4.10 Tại sao có một số Kitô hữu sống giả hình?

Thiên Chúa đã ban cho ta những điều răn rõ ràng, nhưng không ai tuân giữ một cách hoàn hảo. Chắc chắn bạn biết rằng rất khó để làm mọi việc đúng hoàn toàn! Vì những người đầu tiên đã phạm tội và quay lưng lại với Thiên Chúa nên chúng ta được sinh ra cũng mang tội (xem 1.4). Tâm trí chúng ta trở nên tối tăm và ý chí bị suy yếu, vì vậy chúng ta dễ dàng bị cám dỗ làm điều xấu. Bản tính tự nhiên của chúng ta bị tổn thương và không thể tự quay về với Chúa. Vì vậy, chúng ta cần ơn mà Chúa Giêsu ban cho bất cứ ai xin Ngài (xem 4.12). Khi các Kitô hữu phạm tội không đương nhiên nghĩa là họ đạo đức giả. Nó có nghĩa là họ không hoàn hảo. Một người đạo đức giả nghĩa là người giả vờ tin điều gì đó nhưng thực chất không tin và không hành động theo. Cũng có những Kitô hữu là đạo đức giả, nhưng phần lớn chúng ta là tội nhân.

# Thói xấu

Sau khi được rửa tội, mặc dù chúng ta nhận được ân sủng từ Bí tích này, một số khuynh chiều xấu vẫn tồn tại trong mỗi người (xem 1.4). Khi chúng ta cứ theo những khuynh chiều này, chúng ta sẽ phát triển những thói quen xấu hay tật xấu, đối nghịch với nhân đức. Tật xấu thường là dạng sai lệch của thói quen tốt: ví dụ, quan tâm đến người khác là rất tốt, nhưng bạn không phải trở nên người bận rộn hay thờ ơ với những trách nhiệm khác của mình khi lấy cớ là giúp đỡ người khác. Chúng ta phát triển những thói xấu bằng cách lặp đi lặp lại những hành động nguy hại. Mặc dù theo một quan điểm nào đó, một số tật xấu có vẻ thú vị 4.10 Tại sao có một số Kitô hữu sống giả hình?

5 điều răn Hội Thánh

1. Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc;

2. Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần (xem 3.39);

3. Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục Sinh (xem 3.49);

4. Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc (xem 3.29);

5. Thứ năm: góp công góp của xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả năng của mình.

và mạo hiểm nhưng chúng sẽ không bao giờ dẫn chúng ta đến hạnh phúc vĩnh cửu và chân thực. Chúng có thể làm chúng ta cảm thấy hài lòng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Chúng ta càng làm theo thói quen xấu, chúng càng điều khiển chúng ta. Chúng ta càng trở nên nô lệ của thói xấu, cuộc sống của chúng ta càng trở nên trống rỗng, chán ngắt và tối tăm.

# Nhân đức

Nhân đức là thói quen tốt hay những khuynh hướng vững vàng giúp chúng ta làm điều đúng và tốt (xem trong khung). Qua việc luyện tập nhân đức, chúng ta có thể sống đời sống dồi dào. Trong thời đại chúng ta, từ nhân đức đã trở thành đồng nghĩa với mọi thứ nhàm chán và buồn tẻ. Không đúng!

Một Kitô hữu nhân đức, một người bừng cháy với tình yêu dành cho Thiên Chúa, truyền tình yêu đó cho người khác và nhờ vậy biến đổi thế giới. Chúng ta không thể không được đánh động trước sự hiện diện của những người như thế. Hãy nghĩ về Thánh Têrêsa Calcutta và Thánh Gioan Phaolô II. Họ không là thánh khi được sinh ra. Họ trở thành những người tốt lành phi thường nhờ luyện tập nhân đức với sự trợ giúp của ơn Chúa.

# Tội lỗi

Tiến bộ về nhân đức không phải là không gặp khó khăn vì chúng ta cứ phạm tội hết lần này đến lần khác. Chúng ta rất dễ nản lòng. Nhưng cuối cùng, tội lỗi của chúng ta không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là nhận thức rằng ta cần ơn Chúa và cần được Ngài tha thứ! Hội Thánh ở trần gian không phải là cộng đoàn của những người hoàn hảo. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã miêu tả Hội Thánh, đây là một bệnh viện cho những người bị thương trong trận chiến cuộc đời. Mặc dù chúng ta là tội nhân, nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta muốn làm thánh! Nhưng chúng ta cần ơn Chúa và sự giúp đỡ của Hội Thánh (xem trong khung). Chúng ta chỉ có thể trở thành thánh với từng bước nhỏ một.

Bảy nhân đức

Nhân đức đối thần

  1. Tin (fides)
  2. Cậy (spes)
  3. Mến (caritas)

    Nhân đức trụ

  4. Khôn ngoan (prudentia)
  5. Công bằng (justitia)
  6. Dũng cảm (fortitudo)
  7. Tiết độ (temperantia) (TYGLHTCG phụ lục B)

Đọc thêm:
Năm điều răn Hội Thánh: GLHTCG 2041-2043, 2048; TYGLHTCG 431-432; YOUCAT 345-346. Bảy nhân đức: GLHTCG 1804-1829, 1833-1844; TYGLHTCG 378-388; YOUCAT 300-309.

1 Comment

  • I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *