31-7 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu

 31-7 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Hôm nay, con dâng lời tạ ơn Cha về cuộc đời thánh Inhaxiô Loyola, đấng sáng lập dòng Tên. Sứ mạng của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu đã được trao phó cho dòng. Con xin dâng lời tạ ơn Cha về cuộc đời và mẫu gương của thánh nhân. Nhờ được thánh Inhaxiô thôi thúc, con nguyện xin Chúa ban ơn để con tin tưởng vào Chúa Giê-su, bỏ mặc những định kiến, để con khát khao một cuộc gặp gỡ chân thành và đầy khiêm nhường với Ngài, một cuộc gặp gỡ dẫn con đến yêu thương và phục vụ trong mọi sự. Con dâng ngày sống hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH giao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu: cho những gia đình ngày nay, để họ được đồng hành với tình yêu, sự tôn trọng và hướng dẫn.

Lạy Cha chúng con…

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Có những người cảm thấy không thoải mái với những người nghèo khó, hay dễ sống xa cách và phán xét khi đối mặt với nghèo đói, hơn là chạm vào những vết thương và giúp đỡ.
Tôi có thái độ nào khi đối mặt với nghèo đói? Tôi ở đâu? Tôi có nằm trong số những người nghèo, ở bên lề hay ở vị trí của một người có thể làm điều gì đó cụ thể để thay đổi thực tế không?
Xin cho con có thể học được lòng trắc ẩn thực sự đối với anh chị em mình và có thể giúp đỡ họ cách cụ thể.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Từ sâu thẳm con tim, con nhìn lại ngày sống hôm nay. Con tạ ơn Chúa vì những khoảnh khắc mang đến bình an và vui vẻ cho con. Con ngẫm nghĩ và thưởng nếm những cảm xúc ấy thêm một lần nữa. Xin Chúa chỉ cho con những thử thách con đã đối mặt hôm nay. Con đã đáp lại thế nào? Con có hành động với sự tự do, tình yêu, hy vọng và sự tự tin không? Con có băn khoăn điều gì không? Từ những trải nghiệm hôm nay con đã học được nhiều điều, và nguyện xin Chúa ban thêm hồng ân để ngày mai con có thể hành động với sự tự do nội tâm thay vì nô lệ cho tội lỗi.

Kính Mừng Maria…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.