3.35 Các Bí tích là gì?

 3.35 Các Bí tích là gì?

Thiên Chúa biết rằng chúng ta không thể đến gần Ngài mà không có sự trợ giúp của Ngài. Vì vậy Đức Giêsu đã thiết lập các Bí tích. Qua các Bí tích, Thiên Chúa hiện diện với chúng ta một cách rất cụ thể và trao ban cho ta ân sủng của Ngài; đó là thông phần vào chính sự sống của Ngài (xem 4.12). Các Bí tích là cánh cửa để chúng ta tiếp cận được với Thiên Chúa.

# Bên ngoài và bên trong
Mỗi Bí tích có phần bên ngoài và phần bên trong. Bên ngoài là những gì chúng ta nghe và nhìn thấy vị linh mục hay phó tế cử hành. Bên trong của Bí tích là ân sủng mà Thiên Chúa ban cho bạn vào thời điểm Bí tích được thực hiện. Bạn không thể nhìn thấy phần bên trong nhưng nó tồn tại. Vì vậy mà Bí tích là dấu chỉ hữu hình của các thực tại vô hình. Ví dụ, trong Bí tích Rửa tội, bạn có thể nhìn thấy nước được đổ trên đầu một người (dấu chỉ hữu hình), nhưng bạn không thể thấy được rằng qua hành động đó người ấy đã trở nên con cái Thiên Chúa (thực tế vô hình) (xem 3.36).

# Có các Bí tích khác nhau à?
Giáo Hội của chúng ta có bảy bí tích và được chia thành ba nhóm (xem trong khung).
• Các Bí tích khai tâm Kitô Giáo đưa bạn vào đời sống của Thiên Chúa: Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức và Bí tích Thánh Thể. Các Bí tích này tạo nên nền tảng đời sống trong Đức Kitô.
• Các Bí tích chữa lành giúp ta khi ta trục trặc trong tương quan với Thiên Chúa, và thêm sức cho ta. Trong Bí tích Hoà giải, chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của ta. Trong Bí tích Xức dầu bệnh nhân, Thiên Chúa chưa bệnh nhân và thêm sức để họ chịu đau khổ.
• Các Bí tích phục vụ sự hiệp thông gồm Bí tích Hôn phối, qua đó người nam và người nữ dâng hiến chính mình cho nhau trong Đức Kitô; và Bí tích Truyền chức thánh, nhờ đó người nam tận hiến chính mình cho Thiên Chúa để tiếp tục thi hành sứ vụ của Đức Kitô bằng lời giảng dạy và cử hành các Bí tích.

Có 3 Bí tích được lãnh nhận một lần: Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức thánh. Bí tích Hôn phối có thể lãnh nhận lại nếu người bạn đời của một người qua đời. Các Bí tích khác – Thánh Thể, Giải tội và Xức dầu bệnh nhân – được lãnh nhận nhiều lần, bất cứ khi nào bạn cần ơn Chúa.

# Hội Thánh
Đức Giêsu đã trao phó cho các Tông đồ và những người kế vị là các giám mục và các trợ tá là các linh mục, phó tế để cử hành các Bí tích (xem 2.15). Nhờ đó, Hội Thánh chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi tín hữu được tiếp cận với ân sủng Chúa. May thay Đức Giêsu không hoàn toàn phụ thuộc vào sự yếu đuối của con người. Thiên Chúa ao ước chúng ta nhận được ân sủng Ngài nên chính Ngài đã bảo đảm rằng các Bí tích sẽ thành sự khi được thực hiện với đúng công thức lời đọc, đúng chất thể và đúng ý hướng. Ân sủng của các Bí tích không phụ thuộc vào nhân đức hay sự thánh thiện của vị linh mục cử hành chúng (xem 2.13). Tuy nhiên, hiệu quả của Bí tích phụ thuộc vào mức độ xứng đáng của bạn khi
lãnh nhận Bí tích ấy.

Dành cho tất cả mọi Kitô Hữu RỬA TỘI Chúng ta được sinh ra:
Chúng ta bắt đầu đời sống mới
với Đức Giêsu, được giải thoát
khỏi tội lỗi, trở nên những thành
viên của Hội Thánh.
Khai tâm
THÊM SỨC Chúng ta lớn lên:
Thánh Thần nối kết ta với Hội
Thánh qua cách thức đặc biệt
và giúp ta trở nên các Kitô hữu
trưởng thành.
THÁNH
THỂ
Chúng ta được nuôi dưỡng:
Đức Giêsu dâng hiến cho ta
chính mạng sống Ngài, Mình và
Máu là của ăn.
HÒA GIẢI Chúng ta được tha thứ:
Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của ta
khi ta thống hối.
Chữa lành
Ơn gọi riêng HÔN PHỐI Chúng ta xây dựng một
gia đình:
người nam và người nữ xây
dựng tương quan mật thiết
trong tình yêu và sự sống trước
mặt Thiên Chúa và đón nhận
con cái như quà tặng của
Thiên Chúa.
Phục vụ
TRUYỀN
CHỨC
THÁNH
Chúng ta được ban tặng các
vị lãnh đạo:
Thiên Chúa ban cho chúng ta
những người mà chính Ngài đã
chọn gọi để cử hành các Bí tích
nhân danh Ngài.

Đọc thêm:
– Các Bí tích: GLHTCG 1210-1212, 1275, 1420-1421, 1533-1535; TYGLHTCG 251, 259, 321; YOUCAT 193, 224, 248.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *