3.34 Khi nào chúng ta mừng lễ Thăng Thiên và lễ Hiện Xuống?

 3.34 Khi nào chúng ta mừng lễ Thăng Thiên và lễ Hiện Xuống?

Sau khi sống lại, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ trong khoảng 40 ngày, nói với họ về nước Thiên Chúa (xem Cv 1, 3). Với những ai mới được rửa tội vào lễ Phục Sinh và với tất cả mọi người Công Giáo, đây là thời gian tiếp tục suy niệm về đời sống mới trong Đức Kitô, như ta thấy ở các bài đọc trong Thánh lễ.

# Lễ Thăng Thiên
Vào ngày thứ bốn mươi sau lễ Phục Sinh (40 ngày sau Chúa Nhật Phục Sinh), chúng ta mừng biến cố Đức Giêsu về trời. Vào ngày đó, Đức Giêsu dẫn các môn đệ đến một nơi ngoài thành: “Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời” (Lc 24, 51). Từ lúc đó Đức Giêsu có thể hiện diện với bất kì ai, ở bất kì nơi đâu, vào bất kì lúc nào. Hội Thánh long trọng mừng lễ Thăng Thiên vào thứ năm, chín ngày trước lễ Hiện Xuống. Có khi lễ Thăng Thiên được dời qua Chúa Nhật tiếp theo. Màu phụng vụ của những lễ này là màu trắng.

# Tuần Cửu Nhật
Sau khi Đức Giêsu về trời (xem Cv 1,14), các môn đệ trở về Giêrusalem, ở đó họ cầu nguyện và chờ đợi Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần đến như Đức Giêsu đã hứa (xem Ga 16, 7; Cv 1, 8). Với chúng ta cũng vậy, những ngày giữa lễ Thăng Thiên và lễ Hiện Xuống là thời gian quan trọng để chuẩn bị và cầu nguyện. Đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua Phép Rửa và Phép Thêm sức, chúng ta cầu xin được tiếp tục nhận lãnh ơn Ngài. Chín ngày này là Tuần Cửu Nhật của lễ Hiện Xuống. Bạn có thể làm Tuần Cửu Nhật bất kì lúc nào. Để làm điều này, bạn có thể đọc những lời nguyện cố định trong 9 ngày, và với những ý nguyện có sẵn trong đầu.
Bạn có thể bắt đầu Tuần Cửu Nhật trước một sự kiện quan trọng (một kì thi, một cuộc phẫu thuật…)
hay trước lễ mừng của một vị thánh mà bạn đang xin cầu bầu.

# Lễ Hiện Xuống
Vào ngày thứ năm mươi sau Phục Sinh, chúng ta mừng ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các  Tông đồ và Đức Maria. Được đầy tràn Thánh Thần, các Tông đồ không còn có thể giữ im lặng về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người (xem Cv 2, 4). Họ phải loan truyền Tin Mừng về Đức Giêsu. Bất kì ai xin chịu Phép Rửa sau khi nghe lời các ngài rao giảng đều được đón nhận vào cộng đoàn Hội Thánh: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42).
Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục trợ giúp Hội Thánh và giúp đỡ các tín hữu tin vào Đức Kitô và làm việc tốt nhân danh Ngài (xem 1.32 và 4.8). Ngài giúp chúng ta loan báo Tin Mừng về Đức Kitô (xem 4.50) và thực hiện ý Chúa trên trần gian. Sau lễ Phục Sinh thì lễ Hiện Xuống là lễ quan trọng nhất của Giáo Hội. Màu phụng vụ là màu đỏ, màu của lửa, của tình yêu và sức mạnh của Chúa Thánh Thần (xem 3.25). Trước khi xướng Halleluia và công bố Tin Mừng, ca tiếp liên lễ Hiện Xuống được hát lên (xem  trong khung). Vào cuối lễ, giống như trong Bát Nhật Phục Sinh (xem 3.33), chúng ta nghe một lần nữa: “anh em ra về trong bình an của Đức Kitô. Halleluia, halleluia!” Mùa Phục Sinh khép lại với lễ Hiện xuống. Sau đó nến Phục Sinh không còn được thắp trong nghi thức phụng vụ.

Ca tiếp liên lễ Hiện Xuống
(Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến)

Muôn lạy Chúa Thánh Thần,
Xin ngự đến trần gian,
Tự trời cao gửi xuống
Nguồn ánh sáng tỏa lan.
Lạy Cha kẻ bần hàn,
Đấng tặng ban ân điển
Và soi dẫn nhân tâm
Cúi xin Ngài ngự đến !
Đấng ủi an tuyệt diệu
Thượng khách của tâm hồn
Ôi ngọt ngào êm dịu
Dòng suối mát chảy tuôn !

Khi vất vả lao công,
Ngài là nơi an nghỉ,
Gió mát đuổi cơn nồng,
Tay hiền lau giọt lệ.
Hỡi hào quang linh diệu,
Xin chiếu giãi ánh hồng
Vào tâm hồn tín hữu
Cho rực rỡ trinh trong.
Không thần lực phù trì
Kẻ phàm nhân cát bụi,
Thật chẳng có điều chi
Mà không là tội lỗi.

Hết những gì nhơ bẩn,
Xin rửa cho sạch trong,
Tưới gội nơi khô cạn,
Chữa lành mọi vết thương.
Cứng cỏi uốn cho mềm,
Lạnh lùng xin sưởi ấm,
Những đường nẻo sai lầm,
Sửa sang cho ngay thẳng.
Những ai hằng tin tưởng
Trông cậy Chúa vững vàng,
Dám xin Ngài rộng lượng
Bảy ơn thánh tặng ban.
Nguyện xin Chúa thưởng công
Cuộc đời dày đức độ,
Ban niềm vui muôn thuở
Sau giờ phút lâm chung.
Amen. Halêluia.

Đọc thêm
Thăng thiên: GLHTCG 659-662; TYGLHTCG 132; YOUCAT 109. Lễ Hiện Xuống: GLHTCG 731-732, 2623; TYGLHTCG 144;
YOUCAT 118.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *