3.13 Giờ Kinh Phụng Vụ là gì?

 3.13 Giờ Kinh Phụng Vụ là gì?

Giờ Kinh Phụng Vụ là một chuỗi giờ cầu nguyện vào những giờ cố định của một ngày. Bằng cách đó bạn dâng hiến cả ngày cho Chúa. Vì vậy có tên: Giờ Kinh Phụng Vụ. Dạng cầu nguyện này chủ yếu được cấu trúc bằng các Thánh Vịnh.
150 Thánh Vịnh trong Kinh Thánh là những lời cầu nguyện và khúc ca cảm tạ, cầu khẩn, thắc mắc, van nài, ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Những bản văn này cho ta biết nhiều về lịch sử của dân Israen (xem 1.24). Nhưng chúng cũng nói nhiều về chính chúng ta ngày nay. Với ngôn ngữ thơ ca, các Thánh Vịnh miêu tả các cảm xúc và kinh nghiệm chung. Chúng giúp ta nói với Chúa khi ta không biết phải nói gì.

# Nguồn gốc
Người Do Thái có thói quen lâu đời là cầu nguyện và hát Thánh Vịnh lúc sáng sớm và chiều tối để tạ ơn Chúa và xin Ngài bảo vệ. Người Kitô hữu đã học theo truyền thống này, và thêm vào một số lời cầu nguyện và khúc ca từ Tân Ước. Giờ Kinh Phụng Vụ đã tạo nên một đặc điểm quan trọng của đời sống đan tu (xem 2.25). Thêm vào giờ cầu nguyện sáng (hay Lauds) và giờ cầu nguyện tối (hay Vespers), các tu sĩ còn có thêm những giờ cầu nguyện cố định vào những giờ khác nhau trong ngày. Ví dụ dòng Biển Đức đã giữ đúng thời gian hát Thánh Vịnh qua hàng thế kỷ (xem bên dưới).
Linh mục và phó tế dùng bản văn ngắn hơn một chút so với Giờ Kinh Phụng Vụ (họ chỉ đọc những lời nguyện trong dấu ngoặc đơn)

# Cấu trúc
Mỗi giờ kinh này có cấu trúc cố định: mở đầu, đọc Thánh Vịnh, một bài đọc từ Kinh Thánh, và một số lời nguyện. Trong Lauds, chúng ta đọc hay hát lời kinh cảm tạ mà Dacaria dâng lên Chúa khi đứa con trai của ông là Gioan Tẩy Giả chào đời (Benedictus, hay Bài ca của Dacaria [xem Lc 1, 67-79]). Vespers bao gồm lời chúc tụng của Đức Maria dâng lên Chúa sau khi chào hỏi bà Elizabet (Magnificat, hay Bài ca của Đức Maria [xem trong khung]). Compline bao gồm lời của ông Simêon nói khi ông thấy hài nhi Giêsu trong Đền thánh Giêrusalem (Nunc Dimittis, hay Bài ca của Simêon [xem trong khung]).

# Dành cho mọi người
Giờ Kinh Phụng Vụ là phương cách tốt để dâng hiến ngày sống cho Chúa. Các linh mục, phó tế và tu sĩ đọc Kinh Phụng Vụ mỗi ngày và nhiều giáo dân cũng vậy. Mặc dù Kinh Phụng Vụ rất phù hợp với giờ cầu nguyện cộng đoàn nhưng nó cũng thích hợp để cầu nguyện một mình; đặc biệt với linh mục và phó tế. Bản văn cho Giờ Kinh Phụng Vụ được xuất bản trong sách kinh hằng ngày cầm tay. Máy tính bảng và điện thoại thông minh giúp cho việc đọc Kinh Phụng Vụ dễ dàng hơn cho mọi người và nhờ đó thánh hiến ngày sống cho Chúa.

Matins (Giờ Kinh Sách)
Dawn Lauds (Giờ Kinh Sáng)
6:00 Prime
9:00 Terce
12:00 Sext (Giờ Kinh Trưa có thể là Terce,
Sext, or None)
3:00 None
6:00
9:00
Vespers
Compline
(Giờ Kinh Tối)
(Giờ Kinh Đêm

 

Nunc Dimittis
Muôn lạy Chúa, giờ đây
Theo lời Người đã hứa,
Xin để tôi tớ này
Được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
Là vinh quang của Israen dân Người (Lc 2, 29-32).

Magnificat
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Israen, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Apraham
và cho con cháu đến muôn đời. (Lc 1, 46-55)

 

Đọc thêm:
Giờ Kinh Phụng Vụ: GLHTCG 1174-1178, 119 6; TYGLHTCG 243; YOUCAT 188. Nhịp Cầu nguyện: GLHTCG 2697-2698, 2720;
TYGLHTCG 567; YOUCAT 499

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *