2.8 Khâm sứ là ai?

 2.8 Khâm sứ là ai?

Đại diện cao nhất của Đức Giáo Hoàng ở bất kỳ nước nào được gọi là khâm sứ (sứ thần). Thật ra, ngài đại diện cho trung tâm quản trị của Hội Thánh là Toà Thánh (xem 2.3). Khâm sứ nghĩa là “người liên lạc”. Bởi vì ngài đại diện Đức Giáo Hoàng là người kế vị các Tông đồ nên còn được gọi là Đại sứ Toà Thánh. Thông thường, khâm sứ là một tổng giám mục. Nhà ở và nơi làm việc của ngài được gọi là toà khâm sứ.

# Trong Hội Thánh
Nhiệm vụ hàng đầu của khâm sứ là giữ liên lạc thường xuyên giữa Hội Thánh địa phương và các cơ quan của Đức Giáo Hoàng ở Rôma (các bộ và hội đồng [xem 2.5]). Ngài thông báo cho Rôma những gì xảy ra ở Hội Thánh địa phương và chuyển tải tin tức từ Rôma cho các giám mục địa phương.
Một nhiệm vụ rất quan trọng của khâm sứ là góp ý kiến cho Đức Giáo Hoàng về việc phong chức các giám mục ở nơi mà ngài đang thi hành sứ vụ. Khâm sứ biết rõ tình hình địa phương bởi vì ngài sống ở
đó và liên lạc với nhiều người trong cũng như ngoài Hội Thánh.

# Trên thế giới
Thứ đến, khâm sứ là đại sứ của Toà Thánh ở đất nước mà ngài được sai tới. Ngài giữ mối quan hệ giữa Đức Giáo Hoàng và những vị đứng đầu chính phủ nước đó. Hiện nay, Toà Thánh có quan hệ ngoại giao chính thức với 180 nước.
Thỉnh thoảng, chính phủ địa phương mời khâm sứ giải thích hoặc chú thích một số tuyên bố hoặc quyết định của Hội Thánh. Thỉnh thoảng, Hội Thánh cũng mời vị đại sứ ngoại giao, thường là những người sống ở Rôma, đến Toà Thánh cùng một mục đích như trên.
Những nhà ngoại giao của Toà Thánh, mặc dù không phải là khâm sứ, đại diện cho Đức Giáo Hoàng ở  những tổ chức quốc tế quan trọng như là Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, và Liên đoàn Ả Rập.

# Làm thế nào để trở thành khâm sứ?
Học viện giáo hoàng ở Rôma là nơi đào tạo các nhà ngoại giao của Hội Thánh. Hầu hết sinh viên là các
linh mục triều, được các giám mục cử đi học giáo luật và ngoại giao quốc tế. Sau nhiều năm học tập, vị linh mục đó được bổ nhiệm đến một Toà khâm sứ nào đó trên thế giới. Sau khi làm việc tại nhiều quốc gia (như là điều kiện thứ hai) linh mục này sẽ được bổ nhiệm làm khâm sứ.

—————–

Sự khác biệt giữa linh mục triều và linh mục dòng
Những linh mục thuộc một giáo phận được gọi là linh mục triều. Bề trên của họ là giám mục. Vào ngày thụ phong, những linh mục triều hứa sẽ giữ đời sống độc thân và vâng lời giám mục của họ. Phần lớn các linh mục triều thuộc về giáo phận nơi họ được thụ phong cho đến cuối đời. Họ sống một mình hoặc với những linh mục khác và hường làm việc trong một giáo xứ.
Các linh mục thuộc về một hội dòng được gọi là các linh mục dòng, bởi vì họ vâng theo những quy tắc của hội dòng. Họ khấn giữ đời sống độc thân và vâng lời bề trên. Họ còn khấn sống khó nghèo: họ hứa không giữ của riêng và chia sẻ mọi thứ với những thành viên trong hội dòng. Sau tên của họ là chữ viết tắt của hội dòng như O.S.B, O.F.M, S.J, hoặc S.D.B (xem 2.9)

Làm thế nào để một người trở thành giám mục?
Nhiệm vụ quan trọng của khâm sứ là tư vấn cho Đức Giáo Hoàng về việc bổ nhiệm một giám mục mới ở nơi ngài đang coi sóc. Khâm sứ phải đảm bảo rằng ngài có đầy đủ thông tin về tất cả ứng viên. Nếu cần tấn phong một giám mục mới, Đức Giáo Hoàng sẽ yêu cầu khâm sứ đưa ra một danh sách ba ứng viên hay còn gọi là bộ ba đề bạt (terna). Các chỉ tiêu chủ yếu là đức tin cá nhân và sự thánh thiện của ứng cử viên, nhưng phẩm chất con người của các vị này cũng quan trọng. Đầu tiên, khâm sứ sẽ hỏi các giám mục địa phương đưa ra một danh sách ba ứng viên. Ở một số nước, hội nghị giáo phận (xem 2.2) có quyền gửi danh sách này. Dựa trên những đề cử này, sau đó, khâm sứ sẽ đưa ra bộ ba đề bạt của ngài. Ngài sẽ gửi cho Bộ Giám mục (xem 2.5), nơi sẽ cho Đức Giáo Hoàng những lời khuyên để có một ứng viên tốt nhất. Đức Giáo Hoàng luôn luôn tự do để thay đổi nếu ngài thấy có một ứng viên tốt hơn.

 

Đọc thêm:
Những giám mục, linh mục, phó tế được thụ phong: GLHTCG 1554-1580, 1593-1600; TYGLHTCG 325-334; YOUCAT 251-256, 258

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *