2.30 Các Hội Thánh Chính Thống đã ra đời như thế nào?

 2.30 Các Hội Thánh Chính Thống đã ra đời như thế nào?

Khi Đế quốc Rôma Tây phương bắt đầu sụp đổ, những khác biệt giữa Đế quốc Đông và Tây lớn dần. Tất cả bắt đầu với ngôn ngữ: ở  Đông phương, chủ yếu là nói tiếng Hy Lạp, và ở Tây phương, thì nói tiếng La tinh. Việc thông hiểu lẫn nhau luôn không là điều dễ dàng như thường xảy ra.

# Constaninople chống lại Rôma
Sau khi hoàng đế Constantinô biến Constantinople thành thủ đô của mình, tầm quan trọng của thành phố Rôma bắt đầu suy giảm. Khi Đế quốc bị chia thành hai miền, Đế quốc Tây Rôma và thành phố Rôma bị xâm lấn bởi các bộ lạc khác nhau. Tuy nhiên, trong suốt thời gian nổi dậy này, Rôma vẫn giữ được vị trí “thành Rôma muôn thuở” và trung tâm tinh thần của Hội Thánh. Năm 451, Thượng phụ của Constantinople tuyên bố rằng chính mình, chứ không phải là Thượng phụ của Rôma, là người có quyền đứng đầu toàn Hội Thánh. Trải qua nhiều thế kỷ tiếp theo, sự căng thẳng giữa Đông và Tây, chủ yếu là sự căng thẳng về chính trị tiếp tục gia tăng. Đến thế kỷ IX, Thượng phụ của Constantinople là Photios đã chọn cách chống lại giáo hoàng trong một cuộc tranh luận rằng Chúa Thánh Thần phát xuất từ một mình Chúa Cha, hay xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con (xem 1.31).

# Các Hội Thánh Chính Thống
Năm 1054 có một cuộc ly giáo hoàn toàn chia Hội Thánh thành hai nửa: Đông và Tây. Căng thẳng đã lên đến cao trào trong một cuộc xung đột giữa Thượng phụ của Constantinople là Cerularius và đại diện giáo hoàng là hồng y Humbert; họ ra vạ tuyệt thông lẫn nhau. Quả thật là không rõ ràng về quyền hạn dành cho vị đại diện, hay một đại sứ có thể nói nhân danh Đức Giáo Hoàng, thực tế là đã dẫn đến sự thiệt hại. Sau đó, Kitô Giáo đã bị phân chia thành Hội Thánh La tinh Tây phương (Công Giáo La Mã) và Hội Thánh Hy Lạp Đông phương (Chính Thống Giáo).
Các Hội Thánh Chính Thống vẫn chưa chấp nhận quyền tối thượng của giáo hoàng, nhưng gần đây, Hội Thánh Công Giáo và Chính Thống Giáo đã tiến đến gần nhau qua nhiều nỗ lực trong việc đối thoại và hoà giải (xem 2.12). Cầu nguyện cho sự hoà giải trong tương lai giữa Hội Thánh Tây phương và Đông phương vẫn còn là việc làm rất quan trọng.

# Công Giáo Đông phương
Kể từ Công đồng Brest năm 1596, một vài Hội Thánh Chính Thống đã quay về hiệp thông với Hội Thánh Công Giáo. Những tín hữu Công Giáo Đông phương này đã thừa nhận quyền của giáo hoàng, trong khi họ vẫn tiếp tục cử hành phụng tự theo nghi lễ Đông phương và theo Bộ Giáo Luật riêng được giáo hoàng xác chuẩn (xem 4.11). Như thế, Công Giáo La Mã (Công Giáo Rôma) và Công Giáo Đông phương làm thành một Hội Thánh.

 

Chính Thống Giáo hay Công Giáo?

Nói chung, Công Giáo và Chính Thống Giáo đều cùng chung nền tảng đức tin. Cả Công Giáo và Chính Thống Giáo đều tin Chúa Ba Ngôi, và ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu (xem 1.27 và 1.33), và cùng tin vào sự hiện diện của Đức Kitô trong các Bí tích (xem 3.35). Phụng vụ của Chính Thống Giáo (và Công Giáo Đông phương) có khác so với phụng vụ của Công Giáo, tương tự với hình dạng và thiết kế thánh đường. Những trẻ em mới sinh của Chính Thống Giáo được nhận lãnh Phép Thêm sức và Rước lễ liền ngay sau Phép rửa (xem 3.49). Tuy nhiên, khác với Tin Lành, Chính Thống Giáo cũng có 7 Bí tích như Công Giáo, và Công Giáo nhìn nhận tính thành sự của 7 Bí tích của họ. Chính Thống Giáo tin rằng Đức Giêsu thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể bằng thịt và máu Ngài (xem 3.48). Nếu bạn không tìm được một linh mục Công Giáo, bạn có thể đến với một linh mục Chính Thống Giáo và xin được lãnh nhận các Bí tích (xem 3.49). Các Hội Thánh Chính Thống được tổ chức khác với Hội Thánh Công Giáo. Giống như chúng ta, các giám mục và linh mục của Chính Thống Giáo được truyền chức theo truyền thống có từ thời các Tông đồ, được tiếp nối từ thế hệ này tới thế hệ kia (xem 2.15). Các thượng phụ và giám mục coi sóc theo vùng địa lý, hay thậm chí theo từng quốc gia, nhà thờ, nhưng không có vị lãnh đạo chung, mặc dầu đôi khi một Thượng phụ cố gắng đảm nhiệm vai trò này. Đứng sau Hội Thánh Công Giáo với hơn tỷ tín hữu (xem 2.1), các Hội Thánh Chính Thống là nhóm lớn trên thế giới, với khoảng 300 triệu tín hữu.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *