2.28 Trong thời Trung Cổ, mối quan hệ giữa nhà vua và giáo hoàng ra sao?

 2.28 Trong thời Trung Cổ, mối quan hệ giữa nhà vua và giáo hoàng ra sao?

Dần dần Kitô Giáo đã lan rộng gần như khắp châu Âu. Thường thì cuộc trở lại của nhà lãnh đạo hay vị vua đóng một vai trò quan trọng. Khi vua Clovis của người Franks được rửa tội khoảng năm 500, thì đã có những hoàng đế là người Công Giáo ở cả hai Đế quốc Đông và Tây Rôma. Sự trở lại của người Hungari bắt đầu với Lễ Rửa tội vị vua của họ, Thánh Stêphanô (†1038). Và những Kitô hữu đã phát triển tại Bohemia là nhờ vua của họ Wenceslaus (†935) rất sùng đạo.

# Những vị vua người Franks
Vào đầu thời kỳ Trung Cổ, vai trò của những người Franks ngày càng trở nên quan trọng. Năm 754, Đức Giáo Hoàng Stêphanô II đã xức dầu cho Pepin, với biệt hiệu Lùn, làm vua của người Franks. Hai năm sau, Rôma bị người Lombard bao vây, vua Pepin đã đến giải cứu giáo hoàng và trao cho ngài quyền quản lý trên vùng đất Rôma và phần lớn Bắc Ý. Chính sự kiện này bắt đầu cho Papal States (những vùng thuộc quyền giáo hoàng) tồn tại cho đến năm 1870 (xem 2.44-2.45).
Giáng Sinh năm 800, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Lêô III đã trao vương miện phong con trai vua Pepin là Charlemagne làm hoàng đế của Đế quốc Rôma Thần Thánh (xem hình). Đế quốc này bao gồm một phần lớn Tây Âu. Như thế Tây Âu có một lãnh đạo ngang tầm với Đông Âu, ở Constantinople (xem 2.20). Vua Charlemagne là một Kitô hữu nhiệt thành. Ông giúp đỡ việc thực thi nhiều cuộc cải cách trong Hội Thánh và xã hội, bao gồm cả việc đưa hôn nhân Kitô Giáo vào những bộ tộc Đức.

# Quý tộc và nô lệ
Ngay sau cái chết của vua Charlemagne, đế quốc rộng lớn sụp đổ nhanh chóng. Một tổ chức xã hội khác xuất hiện: tầng lớp quý tộc nắm toàn bộ quyền lực. Đã có những vương quốc nhỏ mà trong đó các lãnh chúa bảo vệ thần dân (nô lệ) của họ, ngược lại họ phục vụ và trung thành với những người quý tộc này.
Những người quý tộc này cũng muốn có cả thần quyền trong địa bàn của mình, ví dụ như, có quyền chỉ định linh mục trong các nhà thờ của họ. Giáo hoàng không còn tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nữa, thay vào đó là những gia đình quyền lực. Thêm vào đó, chính các giáo hoàng lúc đó cũng không rõ ràng. Đó là thời kỳ suy thoái luân lý nơi các tín hữu, giáo sĩ, và đan sĩ. Vì vậy, đây quả là một “thời kỳ đen tối”.

# Những vị vua người Đức
Năm 962, giáo hoàng trao vương miện phong hoàng đế cho Otto I, vua người Đức, quyền lãnh đạo Đế quốc Rôma Thần Thánh rơi vào tay người Đức. Sau đó những giám mục được trao cho những tước vị quý tộc và vùng đất để cai quản, một vài giáo sĩ trở nên trần tục hơn. Thời đó, giáo hoàng có quyền trao vương miện phong hoàng đế, và hoàng đế bảo đảm rằng những cuộc bầu cử giáo hoàng là trung thực. Tuy nhiên, sự hợp tác này dẫn đến những căng thẳng, bởi vì cả hai đều đòi có tiếng nói cuối cùng. Cũng có rất nhiều lạm dụng trong Hội Thánh. Đó là đỉnh cao cho một cuộc canh tân quan trọng, một cuộc canh tân được bắt đầu bằng cuộc đắc cử của Đức Giáo Hoàng Grêgôriô VII năm 1073 (xem trong khung).

Những cuộc canh tân của Đức Giáo Hoàng Grêgôriô
Đức Giáo Hoàng Grêgôriô VII (†1085) kêu gọi để chấn chỉnh hàng giáo sĩ, những người đã không giữ lời thề hứa độc thân (xem 2.25).
Ngài cũng phản đối mạnh mẽ việc mua bán chức thánh và các đồ thờ phượng (tội mại thánh). Thứ ba, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô muốn chấm dứt việc bổ nhiệm giáo sĩ bởi các nhà lãnh đạo thế tục. Bởi vì, hoàng đế và tầng lớp trung lưu ngày càng có tiếng nói trong việc bộ nhiệm giám mục và linh mục nên Đức Giáo Hoàng Grêgôriô muốn phục hồi sự đúng đắn của việc truyền chức thánh.
Đức Giáo Hoàng Grêgôriô VII đã cải tổ Hội Thánh và phục hồi sự độc lập của giáo hoàng, ngay cả trong việc phong giám mục. Việc phục hồi tính độc lập cho giáo hoàng đã dẫn đến cuộc đụng độ với hoàng đế Henry IV (†1106), bởi vì các giám mục thường có quyền trên khắp vùng lãnh thổ được giao. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô tuyên bố chính thức rằng giáo hoàng có cả thần quyền và thế quyền trên các Kitô hữu (Sắc lệnh Dictatus papae)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *