2.24 Các Giáo phụ là ai?

 2.24 Các Giáo phụ là ai?

Các Giáo phụ là những thầy dạy lỗi lạc về đức tin, họ đã sống trong những thế kỷ đầu của Kitô Giáo. Các ngài là những người rất thánh thiện và khôn ngoan. Công trình của các ngài đã giúp đỡ các Kitô hữu trong mọi thời đại hiểu rõ hơn sứ điệp của Đức Giêsu đã trao ban cho các Tông đồ, và những tác phẩm của các ngài vẫn còn có giá trị với chúng ta cho đến ngày hôm nay.
Để minh họa lòng biết ơn của Hội Thánh đối với những thầy dạy vĩ đại này, tác phẩm điêu khắc tại Vương cung thánh đường tại Rôma Ngai toà của Thánh Phêrô của nhà điêu khắc Bermini đã thể hiện ngai toà này được đỡ nâng bởi 4 bức tượng của 4 Giáo phụ gồm: Thánh Athanasiô, Thánh Gioan Chrysostom thuộc Đông phương, Thánh Ambrôsiô và Thánh Augustinô thuộc Tây phương (xem hình).

# Các Tông phụ
Những thầy dạy vĩ đại Kitô Giáo đầu tiên sau các Tông đồ là các Tông phụ. Những vị này là môn sinh trực tiếp của các Tông đồ hoặc ít nhất là sống cùng thời với các Tông đồ. Trong số các Tông phụ là Đức Giáo Hoàng Clemente I, người được Thánh Phêrô truyền chức. Khoảng năm 96, Đức Giáo Hoàng Clêmentê I đã viết thư gửi giáo đoàn Corintô, cổ vũ giáo đoàn vâng phục những vị lãnh đạo của họ. Khoảng năm 100, Thánh Inhaxiô, giám mục Antiôkia, đã viết một loạt các thư cho các giáo đoàn, trong đó trình bày rằng Hội Thánh ngay từ đầu đã luôn giải thích hoàn toàn giống nhau về các Bí tích và vai trò của các giám mục. Tông phụ thứ ba là Thánh Pôlycap, giám mục và là môn đệ của Thánh Gioan Tông đồ. Sau các Tông phụ, có các Giáo phụ Hy Lạp ở Đông phương và Giáo phụ La tinh ở Tây phương. Một trong số Giáo phụ đầu tiên là Thánh Irênê, giám mục Lyon ở vào thế kỷ thứ II, đã viết tác phẩm Chống lạc giáo để chống lại việc xuyên tạc niềm tin (c.180).

 

 

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *