Tags : linh hoạt viên k18

Khai Giảng Lớp Linh Hoạt Viên Căn Bản K20

MỤC VỤ GIỚI TRẺ –  SAIGON  YOUTH  MINISTRY Vp: Toà Giám Mục -180 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, Tp.HCM, ĐT: (84-28) 39300599 Email: lihovisaigon@gmail.com. Website: www.gioitresaigon.net   Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2023 THÔNG BÁO Trong sứ mạng phục vụ người trẻ và cùng người trẻ tiến bước trên con đường nhân […]Xem thêm

Khai Giảng Lớp Linh Hoạt Viên Căn Bản K19

MỤC VỤ GIỚI TRẺ –  SAIGON  YOUTH  MINISTRY Vp: Toà Giám Mục -180 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, Tp.HCM, ĐT: (84-28) 39300599 Email: lihovisaigon@gmail.com. Website: www.gioitresaigon.net   TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2023   THÔNG BÁO Với truyền thống của Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn, với thao thức và […]Xem thêm

Khai Giảng Lớp Linh Hoạt Viên Căn Bản K18

MỤC VỤ GIỚI TRẺ –  SAIGON  YOUTH  MINISTRY Vp: Toà Giám Mục -180 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, Tp.HCM, ĐT: (84-28) 39300599 Email: lihovisaigon@gmail.com. Website: www.gioitresaigon.net     TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2022 THÔNG BÁO Tiếp nối chương trình truyền thống của Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn, với […]Xem thêm