Tags : Linh Hoạt Viên

Khai Giảng Lớp Linh Hoạt Viên Căn Bản K20

MỤC VỤ GIỚI TRẺ –  SAIGON  YOUTH  MINISTRY Vp: Toà Giám Mục -180 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, Tp.HCM, ĐT: (84-28) 39300599 Email: lihovisaigon@gmail.com. Website: www.gioitresaigon.net   Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2023 THÔNG BÁO Trong sứ mạng phục vụ người trẻ và cùng người trẻ tiến bước trên con đường nhân […]Xem thêm

Khai Giảng Lớp Linh Hoạt Viên Căn Bản K19

MỤC VỤ GIỚI TRẺ –  SAIGON  YOUTH  MINISTRY Vp: Toà Giám Mục -180 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, Tp.HCM, ĐT: (84-28) 39300599 Email: lihovisaigon@gmail.com. Website: www.gioitresaigon.net   TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2023   THÔNG BÁO Với truyền thống của Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn, với thao thức và […]Xem thêm

Khai Giảng Lớp Linh Hoạt Viên Căn Bản K18

MỤC VỤ GIỚI TRẺ –  SAIGON  YOUTH  MINISTRY Vp: Toà Giám Mục -180 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, Tp.HCM, ĐT: (84-28) 39300599 Email: lihovisaigon@gmail.com. Website: www.gioitresaigon.net     TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2022 THÔNG BÁO Tiếp nối chương trình truyền thống của Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn, với […]Xem thêm

Thông báo mở lớp LHV nâng cao khóa 10

THÔNG BÁO (V/v: Khai giảng khóa Linh Hoạt Viên Nâng cao NC10/2020) Kính Gửi: – Quý Cha, Quý Tu Sĩ ; – Các bạn trẻ thân mến. Tiếp nối chương trình đào tạo Linh Hoạt Viên (LHV) cho giới trẻ, Ban Mục Vụ Giới Trẻ TGP Sài Gòn xin thông báo về việc mở khóa […]Xem thêm

Khai giảng khóa Linh Hoạt Viên Nâng Cao NC8-2017

THÔNG BÁO (V/v: Khai giảng khóa Linh Hoạt Viên Nâng Cao NC8-2017) Kính Gửi :      Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Và các bạn trẻ thân mến Tiếp nối chương trình đào tạo Linh Hoạt Viên cho giới trẻ năm 2017, Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận xin thông báo về việc mở khóa Linh […]Xem thêm