Sách nói Tông Huấn Đức Kitô Sống (Christus Vivit)

 Sách nói Tông Huấn Đức Kitô Sống (Christus Vivit)

“Chúa Kitô Vẫn Sống! Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và Ngài đã mang sức trẻ vào thế giới một cách tuyệt vời”. Đây là những lời mở đầu Tông huấn Christus Vivit – Đức Kitô sống, hậu Thượng hội đồng về người trẻ gởi đến “người trẻ và toàn dân Chúa”.

Lời mở đầu

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Phần kết

Ngoài những file sách nói trên, các bạn có nhu cầu mua sách Tông Huấn Đức Kitô Sống (Christus Vivit) có thể đặt trực tuyến tại đây