Người trẻ lắng nghe Lời Chúa theo cách của người trẻ

 Người trẻ lắng nghe Lời Chúa theo cách của người trẻ

Nhân dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục 15, Leonard DeLorenzo, Giám đốc ngành học Cử nhân tại Viện McGrath chuyên nghiên cứu về Đời Sống Giáo Hội, hiện đang dạy thần học tại Đại Học Notre Dame, đã cho xuất bản cuốn “What Matters Most: Empowering Young Catholics for Life’s Big Decisions” (Tạm dịch là Điều đáng kể nhất: Tạo năng lực để người trẻ có được các quyết định lớn trong đời). Ý tưởng được tìm thấy ở đây là: Nhiệm vụ là giáo dục người trẻ về lời Thiên Chúa, một điều không chỉ có nghĩa là “biết Kinh Thánh”, mà là phát triển trí tưởng tượng từ Kinh Thánh. Điều này là thành quả của một việc đào tạo dài hạn, chứ không phải là những bài học định kỳ. Nếu chúng ta biết các câu chuyện về bạo lực, kình địch, coi mọi người như hàng hóa và những điều tương tự như thế đang bao vây và định hình trí tưởng tượng của người trẻ như thế nào, thì chúng ta có thể thoáng nhìn thấy Giáo hội phải bao bọc những người trẻ một cách thấu đáo trong trình thuật cứu rỗi của Thiên Chúa đến chừng nào. Cách của Người không phải là cách của chúng ta; phải học hỏi phương cách của Người chúng ta mới có thể nghe đúng được.

Mục vụ cho người trẻ qua việc cùng người trẻ lắng nghe Lời Chúa bằng ngôn ngữ của người trẻ: Ngôn ngữ âm nhạc (không chỉ là Thánh Ca Phụng Vụ), ngôn ngữ thể thao, hội hoạ, kịch nghệ, ngôn ngữ của công nghệ thế hệ 4.0,…

#Giới trẻ lắng nghe Lời Chúa theo gương Mẹ Maria

Đức Trinh Nữ Maria, người trẻ thành Nagiarét, là mẫu gương cho các bạn trẻ noi theo vì Mẹ đã mở lòng lắng nghe Lời Chúa và sẵn sàng vâng theo thánh Ý Chúa. Mẹ đã “Xin Vâng” đối với kế hoạch của Thiên Chúa, dù cho những rủi ro mà điều này có thể đem đến cho Mẹ. Mẹ “Xin Vâng” vì Mẹ biết lời hứa mà Thiên Chúa thực hiện với dân Người, Đấng Cứu Độ đến trong thế gian. Cuộc sống đức tin của Mẹ đã đem đến cho Mẹ sức mạnh, để Mẹ đón nhận sứ mạng làm Mẹ của Thiên Chúa làm người.

Trong mắt của Mẹ Maria, mỗi bạn trẻ có thể khám phá lại vẻ đẹp của sự sáng trong trái tim Mẹ, các bạn có thể trải nghiệm sự dịu dàng, thân mật, và can đảm trong hành trình đức tin của Mẹ: “Tôi đây là nữ tì của Chúa. Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc1,38).

Lm Gioan Lê Quang Việt

(ĐẠI HỘI KINH THÁNH TOÀN QUỐC, Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Nha Trang, 19-21/02/2018)