Cầu nguyện Chúa Nhật XXIX Thường niên C 23-10-2022

 Cầu nguyện Chúa Nhật XXIX Thường niên C 23-10-2022

Cũng giống như ánh sáng và bóng tối là hai thực tại đối lập nhau và không thể dung hòa. Nơi nào có ánh sáng mạnh mẽ hơn thì bóng tối phải tan đi; ở đâu có bóng đêm bao phủ thì ánh sáng phải nhường chỗ. Con người sống ở đời là một cuộc giằng co giữa ánh sáng và bóng tối. Cuộc giằng co này nghiệt ngã, liên lỉ và trải dài suốt cuộc đời. Vì thế, họ phải luôn cố gắng để thoát khỏi tối tăm của đam mê, tội lỗi, và vươn tới ánh sáng của tự do, thánh thiện.

(Trích bài suy tư của ĐGM Giuse-Vũ Văn Thiên)

Là những Kito hữu sống ở đời, nơi mà hầu như bóng tối lan tràn ở mọi ngóc ngách, mọi lĩnh vực đời sống. Nhiều lúc chính bản thân chúng ta cũng tự đánh lừa chính mình bởi những mảng sáng tối trong con người đan xen. Xin cho chúng ta, là những người con của Chúa, biết cầu nguyện liên lỉ và không ngừng chiến đấu với những thói hư tật xấu trong con người mình.

Mến mời bạn đến với buổi cầu nguyện Chúa Nhật 23/10/2022, để lắng nghe lời Chúa và xin Chúa nâng đỡ những yếu đuối lầm lỗi, thiếu sót của chúng ta.

Tài liệu cầu nguyện: https://drive.google.com/drive/folders/1zuqBU5HrCjdbKF8D7gMztu8zz5FV9dxE

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *