Cầu nguyện Chúa Nhật XXIV thường niên năm C 11-09-2022.

 Cầu nguyện Chúa Nhật XXIV thường niên năm C 11-09-2022.

NỖI LÒNG NGƯỜI CHA.

Bạn thân mến! Sống với thân phận con người, chúng ta sẽ không tránh khỏi những yếu đuối và tội lỗi, bởi sinh ra chúng ta đã là một thụ tạo bất toàn. Có nhiều lúc vì bản tính yếu đuối chúng ta thường sa ngã và phạm đi phạm lại cùng một lỗi lầm, bao nhiêu lần chúng ta tự trách chính mình, nhưng được một hai hôm mọi thứ đâu lại vào đấy. Đôi khi vì những chuyện như vậy, chúng ta lại dần rời xa Chúa, vì cảm thấy bản thân bất xứng đến nhường nào.

Này bạn! Chúa biết rõ trong lòng ban, những gì xảy ra, diễn biến trong tư tưởng, suy nghĩ của bạn. Chúa cũng biết luôn sự yếu đuối và tội lỗi của bạn.Nhưng chỉ cần bạn quay đầu lại, thì Chúa vẫn ở đó, vẫn mong ngóng và chờ bạn quay về.. Chúa yêu ngay cả khi bạn nhơ nhớp và đầy tràn tội lỗi. Chúa yêu bạn bằng tất cả những gì Ngài có. Tình yêu và lòng thương xót Chúa bao trùm lên tất cả, lớn hơn những tội lỗi bạn phạm phải.

Mến mời bạn với buổi cầu nguyện tối Chúa Nhật ngày 11/9/20022. Để lắng nghe những lời an ủi và được Chúa chữa lành cho những tổn thương của chúng ta. Hãy đến để cảm nghiệm lòng Chúa thương xót bạn. Để dâng lên Chúa con người bất toàn và yếu đuối của chúng ta.

Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/17vbiJaC2zP58_9RwgE1w5Y8i6qyd9Ji8?usp=sharing

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *