Cầu nguyện Chúa Nhật V Phục Sinh 15-05-2022.

 Cầu nguyện Chúa Nhật V Phục Sinh 15-05-2022.

DI CHÚC CỦA CHÚA

Chúng ta đều biết trong xã hội ” di chúc” đó là việc chuyển tài sản của một người qua cho người khác sau khi họ chết. Chúng ta cũng có thể thấy những khoản tài sản như nhà cửa, đất đai, vườn tược, tiền bạc,..đều được phân chia. Vì họ biết rằng, sau khi họ ra đi sẽ chẳng thể mang theo được gì và họ mong muốn những tài sản trước đây của họ có thể thuộc về con cháu. Còn đối với Chúa Giesu, Đấng đã chết trên cây Thập giá vì chúng ta, người cũng để lại cho chúng ta một “DI CHÚC” vô giá.

 

Nhưng không như mọi người vẫn lầm tưởng theo lẽ thường, Ngài không để lại của cải vật chất,tài sản nhưng Ngài để lại hai từ ” YÊU THƯƠNG” , điều này còn quý giá và cao trọng hơn hết thảy. Bởi chỉ có yêu thương, con người chúng ta mới đoàn kết, mới vượt qua được những khó khăn vất vả trên đường đời. Với những người trẻ nếu có đủ “Yêu Thương” và cảm nhận mình được “Yêu thương” chúng ta có thể đồng hành và vươn lên kể cả trong lúc tối tăm nhất.

Trong một xã hội đầy rẫy hận thù, chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Ngọn lửa của Tình Yêu sẽ là mối giây liên kết mọi người cùng đồng lòng hướng về cuộc sống hoà bình. Mến mời bạn đến với buổi cầu nguyện Chúa Nhật V Phục Sinh, để lắng nghe bản di chúc của Chúa, di chúc của “Tình Yêu”. Và sống mầu nhiệm Tình Yêu, lan toả Tình Yêu qua lời cầu nguyện cho Thế Giới.

Mời bạn cùng tham gia buổi cầu nguyện Chúa Nhật V Phục Sinh 15-05-2022.

Link tài liệu: Tài liệu cầu nguyện

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *