Bạn biết gì về Logo Mục vụ Giới trẻ 2021???

 Bạn biết gì về Logo Mục vụ Giới trẻ 2021???
Logo năm nay không những giữ lại những nét cốt lõi trong tinh thần 3 năm mục vụ hướng đến giới trẻ mà còn thể hiện nét riêng biệt của năm ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH.
Chúng ta cùng xem minh họa rõ nét trong từng ảnh nhé!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.