Carlo đã nên thánh? Còn tôi và bạn thì sao?

Carlo đã nên thánh? Còn tôi và bạn thì sao?
Chúng mình cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình Hoà mạng cùng Carlo nhé.

Chương trình Hoà mạng cùng Carlo_10.10.2020

Carlo đã nên thánh? Còn tôi và bạn thì sao?Chúng mình cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình Hoà mạng cùng Carlo nhé.

Posted by Mục Vụ Giới Trẻ TGP Sài Gòn on Thursday, October 15, 2020

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *