24. Tịnh lặng

 24. Tịnh lặng

** Tịnh lặng

Chỉ có tịnh lặng hoàn hảo khi gợn sóng lăn tăn của đời biến tan vào đại dương tịnh mịch, trong tâm trạng xuất thần. Trong đời thường cũng thế, ta chỉ có tịnh lặng tương đối khi ý thức tập chú vào thực tại của thần khí tiềm ẩn dưới mọi hiện trạng.

Tịnh lặng đồng hành với quyết tâm sống giây phút hiện tại cách an vui, rũ bỏ quá khứ, không quá lo cho tương lai, nhưng mạnh dạn đặt đời ta vào tay Chúa, vì biết rằng mọi quyền năng thuộc về Ngài. Tịnh lặng đồng hành với siêu thoát, vì đã hẳn, chẳng có gì trên đời thực sự thuộc về ta.

**Xác quyết

Dù khó khăn như cuồng phong gào thét, tôi vẫn bình tâm trụ giữa bão loạn cuộc đời.

**Lời nguyện

Có Ngài ở bên, thì dù dòng thác lo toan cũng chẳng thể xô đẩy nổi con. Lạy Chúa, xin cầm tay conm xin đừng bao giờ bỏ con.

Trích sách: Xác quyết để tự chỉnh. 
Tác giả: J. Donald Walters
Người dịch: Linh mục Thái Nguyên

1 Comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *