22. Chân lý

 22. Chân lý

** Chân lý:

Chân lý không phải là phê phán những điều khó ưa hay những ý bộc trực. Phê phán như thế thường do lòng kiêu hãnh. Còn chân lý là nỗ lực để thấy chân lý thần linh đằng sau các hiện tượng. Là nỗ lực cho thấy chân lý luôn đem lại điều thiện hảo nhất.

Đối với chính mìnhm chân lý là không giấu mình đằng sau những lời biện hộ cho lòng tự ái, là thẳng thắng nhìn vào động cơ nơi mọi hàng động của mình, không do dự trước những điều không vừa ý mình, thấy mọi sự nơi thực tính của chúng và rồi nhìn vào nơi sâu xa hơn để tìm ra phương cách thăng tiến nơi chúng.

** Xác quyết:

Cái gì có, là có như thế, tôi không thể biến đổi nó theo ý mình, đó là tôi chấp nhận sự thật, không sợ hãi, vì biết rằng ở tâm điểm mọi sự, chân lý của Chúa luôn tốt đẹp.

**Lời nguyện:

Lạy Cha trên trời, con không sợ sự thật, vì biết rằng sự thật đến từ nơi Cha. Xin giúp con nhìn thấy nụ cười đầy ưu ái của Cha đằng sau mọi hiện tượng.

Trích sách: Xác quyết để tự chỉnh. 
Tác giả: J. Donald Walters
Người dịch: Linh mục Thái Nguyên

1 Comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *