20. Của cải

 20. Của cải

** Của Cải

Tiền của phải được coi như dòng chảy năng lực, chứ không phải vật cần nắm giữ. Vì khi tiền của được xem là một thực tại vật chất, nó sẽ phong tỏa dòng chảy sáng tạo của ta.

Tiền của như mọi thứ vật chất, chỉ là một năng lực xơ cứng. Năng lực mới là cái tạo ra vật chất. Chính năng lực là cái luôn biến chuyển, biến đổi và làm biến dạng vật chất. Không có năng lực tác động vật chất sẽ mãi trơ lì.

Nếu cần tạo dựng sản nghiệp, bạn cần nhớ rằng năng lực bạn đầu tư quan trọng hơn là kế hoạch phác thảo. Năng lực sẽ hấp dẫn cơ may. Hãy phục hồi năng lực của bạn từ nguồn lực vũ trụ và lúc đó, sản nghiệp bạn sẽ thuộc về bạn mãi mãi.

** Xác quyết

Kho tàng của Đấng vô song là của tôi, vì nguồn phú túc đó là năng lực, mà tôi cũng là năng lực!

**Lời nguyện

Lạy Suối nguồn cao cả và Ánh sáng vô biên, Đấng dựng nên muôn ngàn tinh tú: xin rửa con sạch mọi tham vọng trần tục nơi dòng nước của Ngài. Xin cho con tắm trong nguồn năng lực ngời sáng của Ngài. Ngài là gia sản, là kho tàng, là an toàn của con!

Trích sách: Xác quyết để tự chỉnh. 
Tác giả: J. Donald Walters
Người dịch: Linh mục Thái Nguyên

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *