19. Phục vụ

 19. Phục vụ

**Phục vụ 

Phục vụ làm ta nên cao quý. Đó là con đường dâng hiến con người nhỏ bé của ta cho thực tại lớn lao là Thiên Chúa.

Đừng hiểu phục vụ chỉ đơn thuần là phục vụ con người, mà phải hiểu với ý thức nội tâm hướng về Thiên Chúa, Đấng cư ngụ trong mọi thụ tạo. Khi phục vụ người khác trong tinh thần đó, ta thấy tâm trí mình thoát khỏi tính ích kỷ . Và rồi bình an đổ đầy lòng ta, với xác tính rằng chẳng cần phải tranh dành với ai.

Vui biết bao khi nghĩ rằng ta thuộc về Thiên Chúa.

**Xác quyết

Tôi sẽ phục vụ Chúa qua người khác, nhờ đó tôi được giải phóng khỏi tính ích kỷ. Tôi tự do trong Chúa! Trong Chúa, tôi tự do!

**Lời nguyện

Lạy Chúa, mọi việc con làm, đều vì yêu Chúa. Xin chấp nhận bông hoa phục vụ của con dâng Ngài khi con đặt trên bàn thờ là sự hiện diện của Ngài khắp nơi.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.