16. Mẫn cảm

 16. Mẫn cảm

** Mẫn cảm

Mẫn cảm phải được quan tâm vun trồng. Đó là một tâm thái, chẳng lệ thuộc điều kiện bên ngoài.

Hầu hết người ta mẫn cảm hay không tùy theo những điều họ thích hay không. Khuynh hướng này nếu không ngăn chặn sẽ đi tới chỗ mất  sự mẫn cảm dần dần thành dị tật và cuối cùng đưa tới thất bại thảm hại.

Đừng chờ sự thuận tiện bạn mới phát huy sự mẫn cảm nơi mình. Hãy tập nói Vâng trước cuộc đời! Nếu bạn thường xuyên có thái độ đơn giản đó, bạn sẽ thấy Thành công bất ngờ đến trước cửa nhà bạn.

**Xác quyết

Tôi chào đón mọi sự đến với mình như một cơ may để thăng tiến hơn.

**Lời nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con thắng vượt sự lôi cuốn ma quái đến chỗ vô cảm. Càng sống nhân danh Ngài, con càng cảm nhận niềm vui nơi Ngài.

Trích sách: Xác quyết để tự chỉnh. 
Tác giả: J. Donald Walters
Người dịch: Linh mục Thái Nguyên

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.