14. Khỏe mạnh

 14. Khỏe mạnh

** Khỏe mạnh:

Khỏe mạnh thì tốt hơn không đau yếu! Đó là tình trạng ngời sáng của an vui nội tâm.

Bệnh lý có thể dùng thuốc chữa. Nhưng chẳn có thuốc nào đem lại nghị lực dồi dào, do mọi tế bào xác thân kết hợp nhuần nhị với tâm trí vui vẻ và sáng suốt trước mọi kiếm tìm.

Tình trạng mạnh khỏe ngời sáng đó chỉ xuất hiện khi tâm trí được tẩy sạch mọi bóng mờ của miễn cưỡng, sợ hãi và nghi ngờ, khi ta biết thưa Vâng trước cuộc đời và khi ta học biết yêu.

** Xác quyết

Mọi tế bào xác tôi phải nghe theo ý tôi. Chúng nhảy múa theo sinh lực thần linh! Tôi khỏe! Tôi mạnh! Tôi là dòng sông chuyển tải nguồn lực vô biên.

** Lời nguyện

Lạy Suối nguồn cao cả của mọi sự ngay lành. Xin giúp con nhận ra rằng sức khỏe của con là biểu tỏ sức mạnh vô biên của Ngài. Xin giúp con xua tan bóng đen bệnh tật, vì muôn đời nó chẳng gần gũi với ánh sáng của Ngài.

Trích sách: Xác quyết để tự chỉnh. 
Tác giả: J. Donald Walters
Người dịch: Linh mục Thái Nguyên

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *