10 cách yêu theo Kinh Thánh

 10 cách yêu theo Kinh Thánh
“𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖, 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒆̂̃ 𝒂𝒊 𝒐̛̉ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒐̛̉ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒐̛̉ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒂̂́𝒚”
(1 𝑮𝒂 4:16)
Thánh Phaolô đã nói: “Yêu thương là chu toàn lề luật”. Sống yêu thương là dấu ấn Thiên Chúa đã ghi khắc trong tâm hồn con người, bởi vì chỉ có con người mới là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng theo và giống hình ảnh Ngài.
Mà bởi lẽ Thiên Chúa là Tình Yêu, cho nên mang lấy hình ảnh của Ngài, con người cũng chỉ có một ơn gọi duy nhất, đó là sống yêu thương. Tất cả lề luật Giáo Hội ban hành là chỉ nhằm giúp con người sống yêu thương mà thôi. Chỉ có yêu thương, con người mới trưởng thành; chỉ có yêu thương mới đem lại cho con người một sự giải phóng đích thực, đó là giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi ích kỷ, khỏi hận thù.
Chúa Giêsu dạy cho họ biết rằng chỉ có một điều luật lớn nhất vượt lên trên mọi Lề Luật khác đó là luật mến Chúa yêu người. Những ai sống theo luật yêu thương này là thực hành ý muốn của Thiên Chúa.
Để hiện thực hoá việc yêu thương trong đời sống ngày nay chúng ta cần:
𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚̃𝐢
𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐨 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜
𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐮̛́𝐚
𝐇𝐚̃𝐲 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞
𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐧
𝐇𝐚̃𝐲 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠
𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭
𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐢̉
𝐂𝐡𝐨 đ𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̂́𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐜
𝐂𝐡𝐨 đ𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐢
Chúng ta hãy quay về với chính mình và duyệt xét bản thân. Hãy tự hỏi xem ta có thực sự tốt như ta nghĩ không? Ta có đang quá tự hào về bản thân đến nỗi quên mất Thiên Chúa và tha nhân không?
Trong mọi công việc ta làm, ta có đặt điều răn mến Chúa, yêu người lên hàng đầu hay từ lâu ta đã xóa nhòa điều Chúa muốn để thay vào điều ta muốn bằng những lý lẽ và cách thức rất hợp lý trước mặt người đời?
Ta hãy nhìn lại toàn bộ con người của mình dưới ánh sáng của Chúa để sám hối và biến đổi đời sống để Chúa Giêsu thay vì phải thốt lên “khốn cho các người”, Ngài sẽ nói “phúc cho các ngươi”.
Xin Chúa cho ta hiểu được lòng Chúa yêu thương ta từng giây phút trong cuộc đời, để ta sống trong tình Ngài nâng đỡ ủi an ta trên con đường tiến về hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho ta luôn quảng đại chu toàn mọi bổn phận với lòng yêu mến, để đáp lại tình Chúa yêu thương ta.
Nguồn: chia sẻ lại từ group Facebook: https://www.facebook.com/groups/giaoduc.nhanban.kitogiao/

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *