1.31 Chúa Thánh Thần là Đấng nào?

 1.31 Chúa Thánh Thần là Đấng nào?

Hầu hết chúng ta có thể có ý tưởng về Thiên Chúa Cha. Chúng ta có thể mường tượng về Đức Giêsu, Con Thiên Chúa trông như thế nào, vì Ngài đã làm người. Nhưng Thánh Thần là Đấng nào? Cuốn đầu tiên của Kinh Thánh là sách Sáng thế đã nói với chúng ta rằng: “lúc khởi đầu… Thần Khí của Thiên Chúa [Thánh Thần] bay lượn trên mặt nước” (St 1, 1-2). Cũng như Chúa Cha và Chúa Con luôn luôn hiện hữu, Chúa Thánh Thần, hoặc Thánh Thần, cũng đã luôn luôn hiện hữu. Ngài là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa (xem 1.33).

# Từ Chúa Cha và Chúa Con

Chúa Thánh Thần là một Ngôi vị, với phẩm tính và ơn ban riêng biệt (xem 1.32). Thánh Tôma Aquinô đã gọi Thánh Thần là hoa trái tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con như là mặt trời sản sinh sự ấm áp từ các tia nắng. Chúng ta tuyên xưng niềm tin này mỗi Chúa nhật khi chúng ta đọc kinh Tin Kính. Thánh Thần là Thiên Chúa, Ngài hoàn toàn hiểu biết Thiên Chúa (xem 1Cr 2,10).

# Những ngọn sóng trên biển

Để giúp bạn hình dung về Chúa Thánh Thần, hãy nghĩ về biển. Bạn có thể thấy một ngọn sóng mà không thấy biển được không? Thánh Thần giống như sóng biển, và biển cả giống như Lời Chúa.

Nhờ Chúa Thánh Thần, sự sống đã đến trong trần gian. Ngài đã nói với ta không phải về chính Ngài nhưng để giúp chúng ta nghe Lời của Chúa Cha. Ngài là Thần Khí của Thiên Chúa, Đấng âm thầm ở bên và giúp ta thấu hiểu và đón nhận Lời Chúa trong đức tin (GLHTCG 687; xem 1.20).

Trong Cựu Ước, các vua được tràn đầy Thánh Thần khi được xức dầu tấn phong. Đây cũng là Thần Khí đã giúp các ngôn sứ Môsê, Êlia, Isaia, Êdêkien, Giêrêmia, và nhiều người khác. Nhờ Thánh Thần trợ giúp, thậm chí các ngôn sứ đã can đảm chỉ trích các vua và truyền cảm hứng cho vô số người.

Chúa Thánh Thần cũng giúp các Tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng. Thậm chí ngày nay, Chúa Thánh Thần cũng hỗ trợ chúng ta bằng những ơn của Ngài (xem 1.32).

# Hơi thở của Sự Sống

Câu chuyện Tạo dựng cho ta biết Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ bụi đất và thổi hơi (Thần Khí) vào để con người có sự sống (xem St 2, 7).

Thánh Thần cũng thường được gọi là “Hơi thở của Thiên Chúa”.Bởi vì Thánh Thần được biết qua những việc làm nên có những biểu tượng được dùng để diễn tả Thánh Thần: hơi thở, không khí hoặc gió, nước, lửa, ánh sáng và đám mây. Thánh Thần cũng thường được miêu tả như chim bồ câu như hình ảnh Ngài ngự xuống khi Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu (Mt 3,16).

 

“Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần”

Mỗi Chúa nhật, tất cả các nhà thờ Công Giáo cũng như nhiều cộng đoàn Kitô hữu khác tuyên xưng Kinh Tin Kính Nicêa. Chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần qua Kinh Tin Kính này.

“Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.”

Đọc thêm:
– Chúa Thánh Thần:GLHTCG 687-688; TYGLHTCG 137; YOUCAT 116.
– Tên và biểu tượng của Chúa Thánh Thần:GLHTCG 691-701; TYGLHTCG 138-139; YOUCAT 115