Phép lành Tòa Thánh đại lễ Giáng Sinh

575

2016.12.25 Christmas Message and Urbi et Orbi blessing