Phép lành Tòa Thánh đại lễ Giáng Sinh

330

2016.12.25 Christmas Message and Urbi et Orbi blessing