Hãy trả lời em ?

557

Chúng ta chuyển cho thế hệ sau một thế giới thế nào? Chúng ta được chất vấn bởi những lời em nói.