Hãy trả lời em ?

455

Chúng ta chuyển cho thế hệ sau một thế giới thế nào? Chúng ta được chất vấn bởi những lời em nói.